دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

پروژه مهر و جشن شکوفه و غنچه های 99-98

نوروز 98

پیش دبستانی

 

کلاس اول

کلاس دوم 

کلاس سوم

کلاس چهارم

کلاس پنجم

کلاس ششم

دهه فجر

یلدا

فعالیت های کلاسی

جشن پانزده سالگی دبستان