دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

قبولی تیزهوشان سال تحصیلی 98-97

قبولی تیزهوشانسال تحصیلی 97-96

قهرمانی دانش آموزان دبستان مریم در مسابقات جهانی ucmas 2018 (محاسبات ذهنی) مالزی

استعدادهای درخشان

افتخارات