دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

نوروز 98

پیش دبستانی

 

کلاس اول

کلاس دوم 

کلاس سوم

کلاس چهارم

کلاس پنجم

کلاس ششم

دهه فجر

یلدا

فعالیت های کلاسی

جشن پانزده سالگی دبستان