دبستان غیردولتی مریم اداره آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان رامهرمز

ما ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند

تدریس و تکلیف 22 آبان پایه سوم

تدریس:

قرآن ص 29 تدریس شد

ریاضی ص 32  تدریس شد

مطالعات درس 7 تدریس شد

هدیه ها درس پنجم تدریس شد

جشن هزار

تکلیف:

از عدد 1100 تا 1120 در دفتر ریاضی به صورت عددی و حروفی بنویسید

مکعب ص 8 و 9 (داستان نویسی) حل شود

تمرین قرآن یادتئن نره

یه کارت پستال درست کنید و به پدر بزرگ و مادربزرگ هدیه بدید

آخر هفته خوبی داشته باشید

کلاس سوم

...